Podujatia

Jasličková pobožnosť (38. ročník)

25.12.2013 00:00
Jasličková pobožnosť sa v Terchovej každoročne koná na sviatok Narodenia Pána (25.12.) . Je to vystúpenie terchovských umelcov, folkloristov, spevákov a iných pri príležitosti osláv narodenia Krista.

Oslavy svätého Martina

09.11.2012 00:00
Obec Terchová, Farský úrad a MKS Terchová organizujú podujatie Oslavy sv. Martina, ako spomienku na patróna prvého kostola sv. Martina v Terchovej. Svätý Martin sa v Terchovej oslavuje už od roku 1731.  Tento rok sa môžeme tešiť na bohatý kultúrny aj duchovný program.
  • Preteky gazdovských koní (14. ročník), Futbalové ihrisko Terchová 2/2013
  • Veľkonočný koncert – na pamiatku sv. Otca (9. ročník), kostol sv. Cyrila a Metoda 4/2013
  • Medzinárodné stretnutie zbojníkov – Terchovec 14.-16.6. 2013
  • Cyrilometodské dni (23.ročník), Obec Terchová  4 - 7. 7. 2013
  • Medzinárodný folklórny festival JÁNOŠÍKOVE DNI (51.ročník), Obec Terchová 25-28.7. 2013
  • Country fest ROZMARÍN  8/2013
  • Terchovský budzogáň (amfiteáter Nad bôrami)  8/2013
  • Oslavy svätého Martina (Kostol sv. Cyrila a Metoda a KD A. Hlinku Terchová)  9- 10. 11. 2012
  • Jasličková pobožnosť (38. ročník), Kostol sv. Cyrila a Metoda Terchová 25. 12. 2013