Jasličková pobožnosť (38. ročník)

25.12.2013 00:00

Jasličková pobožnosť sa v Terchovej každoročne koná na sviatok Narodenia Pána (25.12.) . Je to vystúpenie terchovských umelcov, folkloristov, spevákov a iných pri príležitosti osláv narodenia Krista.